צופה ומנהיג חלק א'

ראש השנה השיחה האחרונה בישיבה

ראש השנה

 ראש השנה התשנ"א זאת השיחה האחרונה שנתן הרב בישיבה לפני שנרצח.

 בכתביו של נתי הי"ד נרשמו ראשי פרקים בלבד.

 
[ראש השנה: חיים, מיתה. צדיקים חיים אפילו במיתתם, רשעים מתים אפילו בחייהם (תנחומא ז). מת נקרא חלל - ריק ושממון. החיים הם חיי נצח. להשקיע בחיי נצח את החיים. קורח נבלע באדמה מידה כנגד מידה. "ובני קורח לא מתו" (במדבר כו:יב). הם ממשיכים בחיות שהייתה להם קודם לכן, דהיינו המיתה.] 
  (עיין בספר אור הרעיון, פרק "החיים והמוות".)