מעל בימת הכנסת

הצעת סיעת "כך" להביע אי-אמון לממשלה בשל עידוד מפגשים בין תלמידים יהודים וערבים ובשל אוזלת-ידה בדאגה לביטחון חיי יהודי המדינה

הצעת סיעת "כך" להביע אי-אמון לממשלה בשל עידוד מפגשים בין תלמידים יהודים וערבים ובשל אוזלת-ידה בדאגה לביטחון חיי יהודי המדינה
א' חשון תשמ"ו (16.10.85)

מאיר כהנא (תנועת כך):
---------------------
אדוני היושב-ראש, כנסת ריקה, ברוך שהאולם הזה זכה סוף סוף לראות את קיומו של הפסוק: "מהרסיך ומחריביך ממך יצאו", ושזכיתי אני לפסוק: "אשרי האיש אשר במושב לצים לא ישב". "הנשמה לך והגוף פועלך, חוסה על עמלך".

זה עתה סיים העם היהודי את תקופת הימים הנוראים, תקופה של בקשה לסליחה ומחילה, ימים של "על חטא שחטאנו לפניך". והקול היהודי בקע את המרומים, פרץ דרך שערי הדמעה שלעולם אינם ננעלים ומלמל לפני כיסא הכבוד: "הנשמה לך והגוף פועלך, חוסה על עמלך".

אך לא רק אבינו שבשמים, לא רק לו עניין לחוס על הנשמה ועל הגוף היהודי, גם ליהודי עצמו עניין, ולא רק עניין כי אם חובה. וכך אמרו חז"ל במסכת סוטה: "אין לך מצווה ומצווה שכתובה בתורה שלא נכרתו עליה מ"ח כריתות של שש-מאות אלף וחמש-מאות וחמישים". ומפרש רש"י: "במניין בני ישראל שהיו במדבר, שכל אחד נעשה ערב על כל אחיו". הווי אומר, כי ישראל ערבים זה בזה.

ובכן, לא רק לקדוש-ברוך-הוא פונים בתפילה לחוס על הנשמה ועל הגוף של היהודי. גם ליהודי, גם לכנסת הזאת יש לפנות ולדרוש ולתבוע: "הנשמה היהודית לך והגוף היהודי, כביכול, פועלך, חוסה".

עליתי היום להציע אי-אמון לממשלה הודות לבית-המשפט העליון הנכבד, שדחה את הניסיון המביש מצד נשיאות הכנסת למנוע ממני את הזכות האלמנטרית הזאת. עליתי היום להציע אי-אמון, לא כתב אישום לממשלה אומללה, ממשלת ליכוד-מערך וגרוריה, ארבעת הדתיים הננסים; ממשלה שאינה חסה לא על הגוף ולא על הנשמה, ממשלה הרסנית ומתייוונת שיוזמת תוכניות אוויליות ומרושעות המשמידות את הנשמה של היהודי, הנשמה הקדושה והמיוחדת של עם ישראל.

כתב האישום הוא: רצח נשמותיו של נוער יהודי במדינה היהודית, על-ידי תוכניות משרד החינוך הכוללות מפגשים ותוכניות הפורצות את המחסום המפריד בין יהודים ללא-יהודים, ובכך סוללות את הדרך לטמיעה, להתבוללות ולנישואי תערובת - הרס נפשי של העם היהודי.

העם היהודי נקבע על-ידי בורא עולם כעם נבדל ונפרד, כדי להיות עם קדוש ומקודש. "והייתם לי קדושים, כי קדוש אני ה' ואבדיל אתכם מן העמים להיות לי". פסק ב"ויקרא".

הבדלה. תורתנו הקדושה נותנת את הטון והיהודי בכל מוצאי-שבת חוזר עליו בהרימו את כוס היין ובהכריזו: "המבדיל בין קודש לחול, בין ישראל לעמים". לא מיזוג, לא תערובת, לא אינטגרציה, לא מפגשים, כי אם הבדלה, כיאה לגוי קדוש המוגדר על-ידי חז"ל במכילתא: "קדושים ומקודשים, פרושים מאומות העולם ומשיקוציהם".

ועל זאת מצווה התורה: "לא תתחתן בם, בתך לא תתן לבנו ובתו לא תקח לבנך".
מדוע? מפרש גדול המפרשים הספרדים, הספורנו: "כי עם קדוש אתה ואין ראוי שתחלל קדושתך להוליד זרע פסול". ועוד ידה של היהדות נטויה.

העם היהודי חוזר מבבל וראשי העם ניגשים אל מנהיגם של ישראל, עזרא הסופר, בבהלה, בבושת פנים ולוחשים: "לא נבדלו העם ישראל והכהנים והלוים מעמי הארצות - -
- כי נשאו מבנתיהם להם ולבניהם, והתערבו זרע הקדש בעמי הארצות". ועזרא, מנהיג ישראל, ראש הממשלה, הנשיא, מתמוטט. וכך הוא אומר: "וכשמעי את הדבר הזה קרעתי את בגדי - - - ואמרטה משער ראשי וזקני ואשבה משומם". נו, לא בדיוק תגובה האמורה להניח את דעתם של יוסי שריד ושולי, אך ללא ספק תגובת היהדות.

ונחמיה, המנהיג הדגול אשר היה בוודאי דמוקרט ומתקדם מכיוון שבבתי-הספר של מדינת ישראל לומדים ילדים תמימים את ספרו, מה אמר נחמיה בן חכליה? כך אמר: "גם בימים ההם ראיתי את היהודים, הושיבו נשים אשדודיות, עמוניות, מואביות - - -". מה עשה? מה עושה ראש ממשלה ונשיא יהודי? "ואריב עמם ואקללם, ואכה מהם אנשים ואמרטם". אז לא היה, כנראה, חוק גזענות.

בקיצור, האיסור נגד טמיעה ונישואי תערובת, ההורסים את ההבדלה ואת הקדושה, הוא אחד מעמודי התווך של היהדות, ומשום כך גזרו חז"ל גזירות רבות נגד מגעים ומפגשים עם לא-יהודים. וכמו שאמר הרמב"ם: "גזירה שמא יבוא להתחתן". ובכן, גזרו חז"ל על פתם של גויים ועל יינם של גויים, כדי שלא נשב ונסעד אתם יחד ובכך נגיע להתבוללות. האזהרה נגד טמיעה, התבוללות ונישואי תערובת היתה מאז ומתמיד הקו האדום של העם היהודי.

אם כן, כמה גדולה האירוניה, שדווקא במדינת ישראל, המתיימרת להיות מדינת היהודים, גיבשה הממשלה, ההנהגה האומללה הזאת, תוכנית כוללת שתביא לאותו הרס שנגדו לחמנו מאות שנים. ואשר ברגע זה, ברגע זה, לוחמת היהדות בגולה נגדו מלחמה נואשת. משרד החינוך של מדינת היהודים הכין לשנת הלימודים הזאת תוכנית שכוללת מפגשים בין תלמידים יהודים לתלמידים ערבים. המפגשים האלה יהיו כפויים, חובה על כל תלמיד ותלמיד. הם כוללים בין השאר ביקורים בכפרים של הערבים וביקורים של הערבים בבתיהם של יהודים. אגב, המפגשים האלה הם רק חלק מ"סופר-תוכנית" של שטיפת מוח, הכוללת גם שיעורים ושיחות חובה על הגזענות, כביכול. כל אלה באים לשם מטרה אחת - להרוס את המחסומים ואת החומות המפרידים בין יהודים ללא-יהודים. התוצאה תהיה התבוללות, טמיעה, שואה רוחנית לעם ישראל.

אני חייב להודות, שהתוכנית המזעזעת הזאת לא נולדה בתקופת השר הלא כל כך חכם שעומד בראש המשרד היום. כבר בתקופת קודמו, זבולון המר, הפטיש המפד"לי, נרקמו הגידים ונוצרה המפלצת הזאת. יש לי כאן חוזר המנהל הכללי מי' בסיוון התשמ"ב: "משרד החינוך והתרבות מעודד מפגשים של יהודים וערבים שמטרתם לסייע להפחתת הזרות. חשוב שלא יהיה מפגש יחיד אלא מספר מפגשי גומלין כדי להבטיח את השגת המטרות".

השגת המטרות של זבולון המר עם הכיפה הסרוגה והנפש החצויה. אילו מטרות? טמיעה, התבוללות והרס נפשי. אבל, תחת שלטונו של השר נבון הגדילה האווילות לעשות, בריצה מטורפת כאילו של מתקפת אמוק. השר מרע ועוזריו, ביחד עם גופים הידועים לשמצה כמתייוונים ומתגויים, מוסד ון-ליר וכו', מתוך בעיה נפשית עמוקה ורגשי אשמה חולניים פתחו במלחמת קודש למען טשטוש הזהות היהודית, למען הריסת החומות המבדילות בין קודש לחול, בין ישראל לעמים.

הרי זאת השקפת עולמם של המתייוונים, השולטים כיום בעמדות מפתח של החינוך הישראלי. לדוגמה, כאשר מנהל האגף לחינוך ממלכתי-דתי תקף את המפגשים מחשש שיביאו להתבוללות, נבחה יושבת-ראש ארגון המורים העל-יסודיים, שושנה באייר, כי מדבריו, אני מצטט: "נודף רוח של חומייניזם נוסח ישראל וניסיון להשליט בארץ את תרבות הגטו של חשכת ימי הביניים". זאת, אגב, חשכתו של הרמב"ם, חשכתו של הסבא של הגברת שושנה באייר.

זה המסר החינוכי שיועבר לתלמידים יהודים תמימים. זאת המציאות של המפגשים: נישואי תערובת, התבוללות, חשכת ימי הביניים. כל זה הוא רק חלק מהרוח הרעה הזרה, החולנית, הנושבת היום במדינה.

יושב-ראש ועדת החינוך של הכנסת, ה' ישמור, תקף את הרבנות הראשית על שהתנגדה למפגשים, ואמר שהצהרת הרבנות הראשית מנוגדת לרוח היהדות. אוי, ר' נחמן, מי גילה את הרז לחכם-חלם הזה.

בכנס מורים, שנערך ברחובות באוגוסט, השמיעו המורים לתנ"ך, החילונים, הסתייגות ללמד את התנ"ך מחשש להסתה לגזענות. ולמה? כי יש בו פסוקים המדברים נגד נישואי תערובת. עיתון "דבר" מה-‎7 לאוגוסט ‎1985.

גרשום שוקן, המתייוון הוותיק, ששונא את הדת שנאה פתולוגית, כותב מאמר "קללתו של עזרא". מה הקללה של עזרא? אוי, מה הקללה של עזרא? האיסור על נישואי תערובת. הוא כותב: עלינו להשתחרר מקללתו של עזרא. אה, מי ישחררנו מקללתו של גרשום.

בואו וראו את המציאות של המתייוונים. קטע מעיתון "ידיעות אחרונות" משנת
‎1981. הכותרת: "ארז ישב ליד סמיר ואירית ליד חסן". ממש מפגשים, דו-קיום, שרים ביחד, רוקדים ביחד. ומה התגובה של המורה? היא התמוגגה למראה הילדים שיצאו בריקודים. אי-אפשר להבחין מי יהודי ומי ערבי. היא התמוגגה. גם אני התמוגגתי.

שמעתי בגלי צה"ל, נדמה לי שזאת התחנה של הצבא, פוליטיקה - חס-ושלום, שקם אחד ואמר: בסך הכול משנת תש"ח היו כמה נישואי תערובת, אולי ‎400. ב"עולם האשה" מאוגוסט, מאמר: "מעורבים זה לזה". אומר רענן כהן, שחס-ושלום אינו חשוד ככהניסט - מה אומר רענן כהן? ככה: התברר כי מדובר בכ-‎3500 מקרים כאלה. אני אומר, שגם זה לא נכון.

אינני מדבר על נישואין. כמה יהודיות הרות לערבים ללא נישואין? כמה פרוצות יהודיות עובדות למען ערבים?

בשנת ‎1967 אמרה גולדה מאיר: כל הנישא נישואי תערובת מצטרף לששת המיליונים.
גזענות? אני גזען? אוי ואבוי. אילו היה יוסי שריד אז בכנסת, איזו מנה אפיים היה נותן לגזענית גולדה. גם היא היתה אמריקנית.

בממשלה הזאת, משרד החינוך האווילי של נבון, במקום להתלבש חרדות, במקום להזדעזע לשמע אוזן, במקום להכין לבתי-הספר תוכניות דחופות שמטרתן להחדיר לתוך הצעיר גאווה יהודית, תוכניות המדברות על החשיבות של היהדות, על המשמעות של היהודי, על הייחוד של היהודי, על האסון ששמו טמיעה, במקום זה הנבונים ביניהם מחריפים את תהליך ההשמדה, מכינים לנו את ההצטרפות של עוד יהודים לששת המיליונים.

ופשע השתיקה מול הסרטן של ההתבוללות בישראל התפשט בכל העם, החל בראש, מכף רגל ועד ראש אין בו מתום. מי כאן, האם מישהו פה זוכר אי-פעם את יציאתו של ראש הממשלה נגד טמיעה והתבוללות במדינת ישראל? ומתי פצה פיו נגד נגע זה מר שמיר, עבדו הנאמן של ראש בית"ר? ומי מנה עפר שרי הממשלה, ליכוד או מערך, האם אחד מהם, האם אחת מהם, מהיום או לשעבר, קם בריש גלי להוקיע את הטמיעה בישראל ואת נישואי התערובת בין יהודים לערבים? מה שמו ומה שם בנו כי תדע?

היה אחד שיצא נגד טמיעה, לא בדיוק יהודי, השיח' אמין טריף, כל הכבוד. כל הכבוד לאדם הזה. הוא פנה לרב הראשי של חיפה ואמר "געוואלד" - הוא לא השתמש בדיוק במלה "געוואלד" אבל בכל זאת "געוואלד". הוא אמר: אתה חייב לעשות משהו, בנינו הדרוזים מתחתנים עם גויות יהודיות. ואגב, הוא הוסיף משהו לכל אלה שקמו בהלם, בשוק, כאשר השר פרץ אמר מה שאמר. אני מצטט מהעיתון של גרשום שוקן: "אמר השיח', נישואי תערובת והתבוללות יביאו אותנו למצב שבו ניענש כפי שהאלוקים העניש את האוכלוסייה בלבנון". נו, איפה כל השמאלנים לצאת נגד השיח' הזה?

האמת היא, שגם בלי התוכניות המטורפות של טמיעה והתבוללות, החינוך החילוני בארץ פשט את הרגל - לא דת, לא ציונות, לא שום סיבה להיות יהודי. לכל היותר, הצבר המסכן, פרי חינוך הסרק, רואה את עצמו כישראלי.

לפני כמה שנים התפרסם בעיתון ערב ריאיון עם פרי חינוך הסרק הזה. צעירה בת ‎25, בוגרת בית-ספר התיכון ליד האוניברסיטה בירושלים, נכדה של מחנך גדול ודגול, חתן פרס ישראל בתחום החינוך ובעבר עובד בכיר מאוד במשרד החינוך. וכך דיברה הנכדה, נציגת חינוך הסרק הישראלי, אני מצטט: "אינני רואה את הזכות האלוקית על הארץ, כיוון שאינני דתית. אינני רואה את הזכות הלאומית בגלל היהודים בגלות.
הזכות שלי היא רק משום שסבא עלה ארצה ואמי נולדה כאן". אתם שומעים את הפאשיזם הזה? פאשיזם? אני פאשיסט? צעירה קמה ואומרת: למעשה אין לנו זכות, אבל מכיוון שסבא הגיע לכאן, נכון, כגזלן - אבל עובדה שאני פה. זה החינוך?

אני מסיים. אני פונה היום אל אלה שהם פה ואל אלה שהם במזנון. היום ראש חודש חשוון, וביום ראש החודש הזה, שניתן כזמן כפרה לכל תולדותם, בראש חודש זה שבא לאחר חודש התשובה, חודש תשרי, ימי בקשה סליחה ומחילה, בשבוע של פרשת נח שמדובר בה על "ותשחת הארץ לפני ה'", בעת כזאת אני פונה לסיעות הדתיות - מפד"ל, אגודת ישראל, ש"ס ומורשה. לעם היהודי אין סכנה גדולה יותר מהטמיעה. הבעיה של ערבים היא בעיה, אבל לא כמו הבעיה הזאת. אני פונה אליכם, דתיים, ושואל איך תצביעו היום.
האם תתרוממו ותתעלו מעל לכיסא והממשלה, הקואליציה הצרה והמכוערת? האם תרימו יד היום למען קדושת העם והבדלתו כעם סגולה, או שמא, חס ושלום, תמשיכו בשחיתות המוסרית? שמא תצטרפו לכל אלה של "ותשחת הארץ לפני ה'"?

הנני פונה לכל החברים, ובעקיפין לכל עם ישראל: מדינת היהודית עומדת היום בפני סכנה לעצם קיומה, מבית ומבחוץ. האויב מאיים, מבצע, רוצח, חולם על חיסול והשמדה. לא הסכנה ולא הישועה תבואנה מירדן, או מרוסיה או מוושינגטון. הסכנה נובעת משום שפרקנו עול, פנינו עורף לבורא העולם ולמצוותיו.

חברי הכנסת, דעו שהמבול מגיע, מבול של אש, טרגדיה ואסון. אין פורענות בלי חטא ואין חטא יותר מזעזע מהפשע ששמו מפגשים ותוכניות להרוס את הייחוד, את ההבדלה, את הקדושה של עם ישראל. בידינו הישועה והגאולה.

אני מתחנן לפניכם להתקומם נגד מלכות הזלה הזאת, הממשלה המתייוונת הזאת.
למען ילדינו אני מתחנן לפניכם להצטרף אלי בהצעה זו של אי-אמון לממשלה.