מעל בימת הכנסת

הצעת סיעת כך להביע אי אמון לממשלה בשל סירובה לתקן את חוק השבות ולהגדיר מי יהודי ע"פ ההלכה. י"ב טבת תשמ"ז (13.1.87)

הצעת סיעת כך להביע אי אמון לממשלה בשל סירובה לתקן את חוק השבות ולהגדיר מי יהודי ע"פ ההלכה.
 י"ב טבת תשמ"ז (13.1.87)


כבוד היושב-ראש, כנסת נכבדה, "ויגש אליהו אל כל העם ויאמר עד מתי אתם פסחים על שתי הסעפים? אם ה' האלקים, לכו אחריו ואם הבעל לכו אחריו". כוהני הבעל, יהדות ימינו - הרפורמים, הקונסרבטיבים, לובשי השעטנז המזויף, מכחישי תורה מסיני - פתחו במלחמת חורמה נגד היהדות האמיתית, התורה, ההלכה. הקרב העז נערך סביב הנושא מיהו יהודי. אני מסתכל על אותם מנהיגים וארגונים יהודיים בחוץ-לארץ, שעלו על בריקדות נגד תיקון חוק מיהו יהודי ומאיימים בכספיהם על מדינת ישראל.

תארו לכם, חברי הכנסת הבורחים והנעדרים, אילו יהודי דתי, אילו ארגון דתי, היה מאיים להפסיק לתמוך כספית במדינה בגלל הקו האנטי-הדתי שלה - יללת התנים ונבח כלבי השמאל היו נשמעים מדן ועד באר-שבע, מגרנות הבור ועד לשריד הרשע, במתקפה פרועה נגד הניסיון לתקן את העיוות של הכרת גויה כיהודייה.

אך הרביי'ס הבורים, עמי-הארץ הרפורמים, הממסד היהודי בחוץ-לארץ, העזו לאיים דווקא בזה, ואני מצטט מהעיתון "ניו-יורק טיימס" את דברי אחד המנהיגים ממתנגדי ההלכה: "החוק יזיק ליכולת המדינה לקרוא לכל יהודי לתמוך בה". וכן אמר רביי אחד: "זו יכולה להיות התחלת הסוף של המגבית, 'יונייטד ג'ואיש אפיל'".

אדוני היושב-ראש, איזו חוצפה: הרפורמים והקונסרבטיבים השמנים והמדושנים, היושבים בחוץ-לארץ וזוללים וסובאים מסיר הבשר הגלותי, מאיימים על הכנסת ועל מדינת ישראל; פרי הבשן ונשותיהם הפרות מכתיבים לנו את הדרך שנלך בה, כאשר הם מניפים את השיקים שלהם מעל לראשינו. נבלות וצביעות.

באותו קול-קורא עלוב מזהירים אותנו הרביי'ס האלה, נתמכי איבן בייסקי ודוגמתו, כי גיור כהלכה, אני מצטט: "יחליש את המשיכה לעלייה". פרס נובל לצביעות ונוכלות. עלייה רפורמית וקונסרבטיבית - וכי קיימת חיה כזאת? וכי עד עכשיו, כאשר יש לנו חוק אומלל שמכיר בגרות שלא כהלכה, היתה עלייה רפורמית וקונסרבטיבית? וכי רביי שינדלר חושב על עלייה? השינדלר וכל השווינדלרים שם מן הממסד היהודי אינם חולמים על עלייה. אם יש היום עלייה קטנה, עלובה, היא דווקא עלייה של דתיים.
בזכות הרפורמים והקונסרבטיבים, יהדות המערב בכלל, ובארצות-הברית בפרט, נהרסה. הם פתחו פתח דתי, לגיטימציה רוחנית להתבוללות, לטמיעה, לנישואי תערובת, לאובדן צעירינו היהודים היקרים. זה פרי באושיהם, זאת תכלית דת הרפורמים והקונסרבטיבים. קשה עלינו פרי דתכם, עוכרי ישראל ומנאצי קדוש ישראל.

חברי הכנסת, היש את נפשכם לדעת את סוד נחישותם של המחריבים והמהרסים לרמוס את ההלכה ולהפוך גויים אותנטיים ליהודים מזויפים? רצונכם להבין רזין דרזין את פשר ה"ג'יהאד" של המנהיגים הרפורמים והקונסרבטיבים למען גיור מזויף? הסיבה פשוטה: הרי הם עצמם מתחתנים עם גויים, וילדיהם יותר מכולם. מדושני ההתרמה, המגבית וה"בונדס", נשיאי הקהילות והטמפלים וילדיהם בהמוניהם נוהרים אחרי גויים.
אם אדגר ברונפמן, נשיא הקונגרס היהודי העולמי, או רוטשילד בפריס, או סם רוטברג, היושב-ראש העולמי של ה"בונדס", מתחתנים עם שיקצה'לס, הרי חשוב להם למצוא איזה רביי שיטהר את הטרפה, שיעשה איזה "הוקוס פוקוס" דתי, כדי שמהגוי העז יצא יהודי מתוק. המנהיגים החילונים חייבים למצוא זייפנים רוחניים, ובכך לנסות לכסות את ערוותם, שהיא לבושתנו ולבושת עם ישראל.

הדג של הגיור המזויף מסריח מהראש, אך די מהר מתפשטת הצרעת לשאר איברי העם, היהודים הפשוטים, כי הרי אם בארזים נפלה שיקצה'לה, למה לא ייהנו גם אזובי הקיר? ובכן, וייקהל העם על הרביי'ס המזויפים ויאמרו: עשו לנו יהודי אשר יחתן לפנינו את בנינו ובנותינו. ויתפרקו כל עמי הארץ את נזמי הזהב וייתנו לרביי'ס ויעשו גוי זהב, ויאמרו: אלה יהודיך ישראל. הרביי'ס האלה יודעים בדיוק מפי מי הם חיים, מי זן ומפרנס אותם בכל יום, בכל עת ובכל שעה. אכן ידע שור רפורמי את קונהו, וחמור קונסרבטיבי - אבוס בעליו. איזהו רביי רפורמי כשר? - העושה רצון בעלי-בתיו. הוא רץ לטהר את השרץ וכאן הוא נתמך על-ידי ר"צ.

בסופו של דבר, לרביי המזויף יש אינטרס יסודי קריטי: לאמת את השקר, לראות בטהרת השרץ, השקץ, השיקצה'לה. הוא חייב לראות שמדינת ישראל תכיר בשקר, כי אם המדינה הזאת, מדינת היהודים, תקבע שהזיוף אכן נשאר זיוף, ושהק"ן טעמים של הרפורמים והקונסרבטיבים לא הועילו לטהר את השרץ, אזי לא רק הגר המזויף ייפגע, אך - וזה העיקר - ייצא קול-קורא מכאן ליהדות הגלות, שהרביי'ס האלה הם מזויפים, זייפנים.

עיקרה של המלחמה הזאת איננו על מיהו יהודי, כי אם מיהו רב, מי מוסמך לקבוע את היהדות ומיהו נוכל רוחני, בובתם של העשירים השולטים בטמפלים הטמבלים ומפרנסים את הרביי'ס ביד רחבה, בתנאי שהרביי'ס יהיו ילדים טובים בלוס-אנג'לס או במיאמי-ביץ', ויילכו בתלם הממסדי.

והתוצאה? הדור היהודי הצעיר בחוץ-לארץ, שאינו מוכן לשקר לעצמו ורואה בדיוק את הגועל-נפש, המיאוס והזיוף, שהם אבן הפינה של הממסד הרפורמי והקונסרבטיבי, מואס בהם לרבבותיו, למאות אלפיו. מתחתנים עם גויים ללא שום יומרה ופרטנזיה. הם פשוט פונים עורף לעם היהודי, אחרי שראו בטמפלים שלהם מה נקראת "יהדות" כביכול.

אך נמצאים היום בגלות צעירים מסוג אחר, אשר בגלל כיבוד אב ואם מסולף מנסים בכל זאת להניח את דעת הוריהם המסכנים ו"לגייר" כביכול את השקץ או את השקצה.
ברור להם, גם ליהודי וגם לגוי, שכל הגיור הזה אינו רציני, סתם גיחוך, אך מה לא עושים כדי לפייס את אבא ואמא ואת הזיידע והבאבע? ובכן, הם מסכימים לזיוף, כך שהיום מסתובבים בארצות-הברית יותר מ-‎200000 גויים הנחשבים ליהודים. את האסון הזה, את ההרס הלאומי הזה, את הפילוג הנצחי הזה רוצים הבורים הרפורמים והקונסרבטיבים להכניס לארץ-ישראל.

ברגע זה אני רוצה להכניס לפרוטוקול, שביום חמישי שעבר פנתה סיעת "כך" לכל המפלגות הדתיות - אגב, כולן מסרבות משום מה לקבל את תנועת "כך", תנועה דתית למהדרין, לשדולה הדתית - והודענו להן, כי בכוונתנו להציע היום אי-אמון לממשלה בנושא "מיהו יהודי". לשם הרישום ההיסטורי, ספר הזיכרונות, רצוני לציין שאין עכשיו באולם אף לא חבר כנסת דתי אחד. הילד איננו.

אני קורא למפלגות הדתיות להבין איזה אתגר עומד לפניהן עכשיו. דעו, אם תצאו למלחמת קודש ותעמדו על כך שכנסת ישראל ומדינת ישראל יכריזו שגיורו של גוי חייב להיות אך ורק על-פי ההלכה, כפי שהיא נקבעת על-ידי רבנים המאמינים שהתורה שבכתב ושבעל-פה ניתנה בפועל לישראל בסיני על-ידי השם, אזי:
א. נשמור על אחדות ושלמות העם בארץ-ישראל;
ב. ננחיל מכה עצומה ללגיטימציה של הרביי'ס המזויפים בגלות.
תהיה בזאת הכרזה כי הרפורמיות והקונסרבטיביות ומנהיגיהן הם שקר והבל אשר אין בם מועיל, וכך יימנעו רבים מללכת אליהם כדי לבצע גיור;
ג. נחסום בפניהם את הדרך למטרתם האמיתית, להרוס את האמת של היהדות, את הגדרת היהדות עתיקת היומין ולטעון ל"פלורליזם", לטעון שקיימים "זרמים" ושכל זרם הוא הדרך האמיתית ליהדות. נוכל להצביע שהמדינה הזו, מדינת היהודים, מכירה רק בתורת משה.


הפילוג בעם כבר התחיל, ועלינו להטיל את האשמה בדיוק על כתפי הפושעים. עלינו לצאת מייד לכל קהילה יהודית בעולם עם כתב אישום הזועק: הרפורמים והקונסרבטיבים הם פושעים, מהרסים, מחריבים ומפלגים. אם נשב בחיבוק ידיים ורק נבכה ונתלונן, הפילוג יהפוך בתוך זמן קצר לפצע, לשני עמים ממש, שהאחד מוזהר מלהתחתן עם האחר.

דווקא בגלל זה על המפלגות הדתיות לעשות שני דברים:
א. לתמוך באי-אמון זה ולצאת מהממשלה יציאה של ממש, ולא כתרמית של ש"ס. השר התפטר, אבל ש"ס עדיין בממשלה, עדיין על יד השולחן, על יד ה"שיסעל". החילונים צוחקים מכם, דתיים, ובצדק. הם מהמרים שתמשיכו להיות אותם רמאים שהייתם כל השנים, שתמשיכו לוותר על העקרונות למען כסף. הנביא יצעק עליכם: "סורו, סורו, צאו משם, טמא אל תגעו. צאו מתוכה, היברו, נושאי כלי ה'";
ב. עלינו להסביר כבר לעם הפשוט את חומרת ההליכה אחרי המזויפים בנושא זה ולהוכיח להם כמה היא בנפשו של העם. כבר היום, לפני שיהיה מאוחר מדי ורוב העם כבר יתבולל, עלינו לדרוש מגדולי התורה להורות לפתוח בכל קהילה וקהילה ספר יוחסין ולקרוא לכל יהודי ויהודי להירשם בו, ואם לאו, שידע שהוא וילדיו עלולים להיות, חס ושלום, מחוץ לקהל. רק צעד כזה יעורר את היהודי הפשוט להבנת חומרת הבעיה ויכריח אותו לבחור או בתורה - יהדות האמת - או בזיוף ובזייפנים.


ולסיום, על הפסוק "ונקדשתי בתוך בני ישראל" - מקורה של מצוות קידוש השם -מסבירים חז"ל בספרא: איך מקדשים את השם? וכך הם אומרים: : מסור את נפשך וקדש את שמי. הציבור הדתי מסתכל היום ומחכה לדעת מי ומה הם שליחיו. המפלגות הדתיות, בשם התורה ולשם קידוש השם, אני קורא לכן להצביע אתי אי-אמון לממשלה ולצאת ממנה. מי לה' אלי.