מעל בימת הכנסת

נאום בעת דיון הצעת אי אמון של הרשימה המתקדמת בגלל הפגנת משפחות שכולות ואנשי "כך" בבית המשפט העליון. י"ז שבט תשמ"ז (16.2.87)

נאום בעת דיון הצעת אי אמון של הרשימה המתקדמת בגלל הפגנת משפחות שכולות ואנשי "כך" בבית המשפט העליון.
י"ז שבט תשמ"ז (16.2.87)


כבוד היושב-ראש, כנסת נכבדה, עלו כאן חברי הכנסת מהשמאל וקרקרו על הסתה וגזענות. זה רק מראה עד כמה מנותקים הם מהמציאות, מהעם האמיתי, עד כמה הם לא מסוגלים לחוש את כאבו של העם הפשוט, הלא פשוט. הסיבה שהעם האמיתי שונא אתכם, שמאלנים ויפי נפש, היא שאף שיהודים נרצחים ונדקרים ונפגעים מדי שבוע, אתם ברחמנות הטיפשים שלכם ממשיכים לדבר על דו-קיום אווילי, מסרבים לתמוך בצעדים שיבטיחו שיהודים יחיו כאן בארץ ולא ימותו.

העם האמיתי פוחד היום. פוחדים היום ללכת בעיר העתיקה בירושלים, בשכונת חליסה בחיפה, בשכונת שפירא בתל-אביב. פוחדים היום. אתם אינכם מסתובבים שם. נוח לכם בקיבוץ, הוא שמור. אינכם יכולים להבין את רגשותיהם של הורים שכולים שבניהם נפלו, לא במלחמה, לא בלבנון, כי אם בתוך המדינה, על-ידי ערבים המסתובבים בתוכנו.

חברי הכנסת, הזמן הולך ואוזל. המיעוט הערבי לא רק גדל בקצב מדהים אלא חל בו שינוי מהותי ואיכותי. גם בשטחים וגם בתוך המדינה קם דור ערבי צעיר אשר לא ידע את יוסוף, הערבי שהיה בעבר, האנאלפביתי, השפל והמתוסבך, המוכן לוותר על גאוותו הלאומית בעד בצע כסף. בתוך ארץ-ישראל כולה, הודות ליהודים המבולבלים והמתבוללים, קם דור חדש של ערבים: משכיל, גאה ובטוח בעצמו, השונא את הציונות ואת המדינה היהודית בתכלית השנאה ושואף לשים קץ לה בכל דרך שתהיה.

כבוד השר הבורח, לא במקרה שתי האמהות הבולטות במחאות נגד הקשר לשחרר מחבלים היו אמהות שבניהן נרצחו בדם קר על-ידי ערבים ישראלים, אזרחי המדינה - כנופיה אחת מבקה-אל-ע'רביה, שרצחה את משה תמם, וכנופייה שניה מכפר-קסם, שרצחה את שאלתיאל עקיבא. ערבים אלה, ישראלים, ניצבים כתשובה חותכת לכל אלה המבלבלים לנו את המוח בטענה: אם נחיה יחד בדו-קיום; אם נשב ביחד ונבין זה את זה; אם נעלה את רמת החיים של הערבים, קרי: תנו להם אמבטיה ושירותים בבית - אז הם יהיו "ערבים טובים".

איזה ביזיון ולעג לערבים. וכי ניתן לקנות את הגאווה הלאומית של הערבי בשירותים, באמבטיה? וכי הם אינם מבינים אותנו? אדרבה, משום שהם מבינים אותנו ואת הציונות - משום כך הם שונאים אותנו. הם מבינים שהציונות קמה כדי להקים מדינה יהודית וציונית, והם אינם רוצים את זה כי הם אינם יהודים ואינם ציונים. מי אינו מבין את זה? הם מסתכלים על כל יהודי, גם על שר, כעל גזלן, וקוראים על כולנו את דברי המדרש "ליסטים אתם".

יותר מדי זמן התייחסנו לערבי בבוז ובלעג. הגיע הזמן לכבד אותו ולהבין שהוא לא ינום ולא יישן עד אשר ישים קץ למדינה הציונית היהודית. משום כך עלינו לשים קץ לאשליות של השמאלנים וההומניסטים למיניהם, אשליות אכזריות שיביאו שואה, חס ושלום, על המדינה היהודית.

מי שמתבונן בטבח הבין-ערבי בלבנון יודע מה צפוי לנו אם, חס ושלום, ניתן להם להגיע לעמדת כוח. צפוי לנו מימוש אותה ססמה מלפני ‎60, 50 ו-‎40 שנה: "איטבח אל-יהוד" - שחוט את היהודי. עלינו לקבור לצמיתות את האיידס הלאומי שלנו, את רגשות האשמה המטורפות שהשמאלנים החולנים סובלים מהם ומנסים להדביק בנו. הבא להורגך לפחות השכם לסלקו.