מעל בימת הכנסת

נאום בעת הדיון על הצעה של ועדת הכנסת להחליט על נטילת זכותו של חה"כ מאיר כהנא לשלוח מבנין הכנסת דואר פטור מתשלום. כ"ו שבט תשמ"ז (25.2.87)

נאום בעת הדיון על הצעה של ועדת הכנסת להחליט על נטילת זכותו של חה"כ מאיר כהנא לשלוח מבנין הכנסת דואר פטור מתשלום.
 כ"ו שבט  תשמ"ז (25.2.87)


כבוד היושב-ראש, כנסת נכבדה ויושב-ראש הוועדה, מה אמר דוד המלך עליו השלום? "אלוקים, זדים קמו עלי ועדת עריצים בקשו נפשי ולא שמוך לנגדם".

ובכן, קם השר אמנון רובינשטיין, השר שהגיע אלינו בעקבות סיעת ד"ש, במשקל: "מצוות הקלות שאדם דש בעקביו", אותו דש של אמנון ותמיר, השר וראש סיעת שינוי, במשקל: "כסיל שונה באיולתו", אותו שר של מפלגה מסורסרת במשקל הפסוק "וישם להם שר הסריסים שמות", קם אותו שר הידוע כשונא דת וקודשי ישראל, כצורר היהדות - -

היו"ר ש' הלל:
-------------
חבר הכנסת כהנא - - -

מאיר כהנא (תנועת כך):
---------------------
צורר היהדות, לא היהודים, חס ושלום.

היו"ר ש' הלל:
-------------
אני מציע לך כבר בתחילת דבריך לנהוג באיפוק, משום שאחרת אצטרך לנקוט - -
-

מאיר כהנא (תנועת כך):
---------------------
באיפוק? אני מתנהג באיפוק.

היו"ר ש' הלל:
-------------
קודם כול אל תפריע לי כשאני מדבר אליך. תתרגל לזה.

מאיר כהנא (תנועת כך):
---------------------
אתה הפרעת לי בדברי. אני דיברתי.

היו"ר ש' הלל:
-------------
תסלח לי, אני מבקש ממך לא להפריע באמצע דברי, ואתה צריך להתרגל לזה. אני מבקש ממך להקפיד ולא להשתמש בביטויים כמו "צורר היהדות". אין בתוכנו צורר יהדות; יש ויכוחים כאלה ואחרים. אני מבקש ממך להקפיד על לשון נקייה. אם לא, איאלץ לבקש ממך להפסיק לדבר.

מאיר כהנא (תנועת כך):
---------------------
כבודו, יש פה לא מעט כאלה.

היו"ר ש' הלל:
-------------
אחרי ששמעת את הערתי, אל תאמר שלא שמעת, ראה הזהרתיך.

מאיר כהנא (תנועת כך):
---------------------
שמעתי, שמעתי.

- - כמתעב ההתנחלויות, קם השר בחימה ובזעם על כהנא, ובמשקל "גם ישבו שרים, בי נדברו, עבדך ישיח בחוקיך"; קם אותו שר לפני ועדת הכנסת ובמשקל "זדים קמו עלי ועדת עריצים", ובחימה שפוכה השקה את הוועדה מכוס חמתו. שר המשקים של הכוס והינשוף והפרס "אשר לא תאכלו מהם".

קם השר ודרש החלטה, כעין חוק כהנא, על משקל "יוצר עמל עלי חוק" ותבע נטילת זכותו של חבר הכנסת מאיר כהנא בכנסת האחת-עשרה לשלוח מבניין הכנסת דואר פטור מתשלום. לא פחות ולא יותר. כלומר, מה שמותר למוחמד מיעארי, תומך אש"ף, אסור לכהנא; מה שמותר לתופיק זיאד ולמאיר וילנר, אנטי-ציונים, בובות של מוסקבה, אסור לכהנא; מה שמותר לר"צ ולמפ"ם, עוכרי ישראל, אסור לכהנא.

היו"ר ש' הלל:
-------------
חבר הכנסת כהנא, אני מבקש ממך, ואני מזהיר אותך בפעם השנייה: אין עוכרי ישראל ואין שונאי היהדות.

מאיר כהנא (תנועת כך):
---------------------
ועוד איך.

היו"ר ש' הלל:
-------------
אם תרצה לערער על החלטתי, תוכל לערער עליה. אבל אני מציע לך לא להעמיד אותי בפני הצורך לנקוט עמדה שתאלץ אותך להפסיק את דבריך.

מאיר כהנא (תנועת כך):
---------------------
חברי הכנסת, מקור הזעם של השר מה-טוב הוא מכתבים ששלחתי לערבים ובהם דרישה הלכתית: לקבל על עצמם מעמד של לא-אזרחים, ואם כך - לקבל את כל הזכויות האישיות; לחלופין - להגר.

אני רוצה לצטט את המקור - ירושלמי, מסכת שביעית, פרק ו': שלוש איגרות שלח יהושע עד שלא נכנסו לארץ. מי שרוצה להיפנות - ייפנה; להשלים - ישלים; לעשות מלחמה - יעשה. זה המקור, זאת היהדות, אין כאן גזענות.

חברי הכנסת, קשה להעלות על הדעת החלטה אווילית יותר מזו, החלטה המסוגלת להביא לי יותר תועלת ורווח מאשר החלטה זו. היש לכם מושג כמה אהדה, תמיכה וקולות אני מקבל מזה? האם אתם מסוגלים להבין שעד עכשיו לא שמע העם, בגלל החרם של התקשורת, לא ידע העם שאני שולח את המכתבים האלה? ועכשיו, הודות לכם - כולם יודעים וכולם נהנים.

רבותי בידי המחאה שיק על סך ‎50000 דולר מיהודי בשם רוברט ג'ייקובס מניו-יורק. הוא שלח את הכסף הזה להוצאות הדואר של תנועת "כך" בכלל, וכדי שנמשיך לשלוח את המכתב הזה בפרט. אני מתכבד להודיע לכם שבכסף זה אנחנו מקימים קרן, בעזרת השם, קרן בשם "קרן רובינשטיין לייהוד ארץ-ישראל". זה הקרן גדול יהיה, כשם שנכנס לכנסת כן ייכנס לתורה ולמעשים טובים.

ולסיום, אחרי ההצבעה יורד אני לדואר כדי לשלוח את מכתבי הראשון עם בול, וברור שרק בול אחד מתאים לתנועת "כך" - "לא לגזענות".

דנו הרבה בשאלה: מי יהיה הראשון שיקבל את המכתב ההיסטורי הזה, המכתב הראשון שנשלח על-ידי חבר כנסת מבניין הכנסת עם בול. הרבה מועמדים היו, אך אחרי דיונים מייגעים, לפעמים סוערים, שהרי היו הרבה הרבה דיונים, החלטנו על האדם המתאים, והוא חבר כנסת ותיק, משורר, חבר כנסת שלאחר מלחמת יום הכיפורים יצר שיר של תהילה ותפארת לטנקים של המצרים שרמסו את גופותיהם של חיילי צה"ל. והוא יושב כאן בכנסת, האנטי-ציוני, הקומוניסט, האש"פיסט, חבר הכנסת תופיק זיאד.

חברי הכנסת, מי שיחליט היום שהמכתב הזה גזעני, קובע שהיהדות גזענית. לא בצווארי תלוי הקולר כי אם בצווארו של כל אחד ואחד מהיושבים כאן. והעיקר, זה לא יעזור לכם. אני ממשיך. וכדברי הפסוק: "רשע יראה וכעס, שיניו יחרוק ונמס - תאוות רשעים תאבד, כי שבע יפול צדיק וקם".

היו"ר ש' הלל:
-------------
תודה. חברי הכנסת, אין כל ספק בכך שיש הרבה אנשים בארצות-הברית, בהם יהודים, החושבים שאת הכול אפשר לקנות בכסף. הכנסת מתבקשת עכשיו לדון בעניין לא על-פי השאלה אם יש מקורות שיעמדו לרשותו של אדם זה או אחר, לרבות חבר כנסת זה או אחר - ואין כל ספק בכך שיש אנשים בארצות-הברית, ובהם לצערי גם יהודים, החושבים שהכול נתון למכירה, הכול נקנה בכסף. הכנסת מתבקשת להחליט לא מתוך השיקול הכספי אלא מתוך - - -