צופה ומנהיג חלק א'

צופה ומנהיג חלק א'


שיחות הרב כפי שסוכמו ע"י נתנאל עוזרי הי"ד.
הספר מקיף שיעורי תורה בנושאי הרעיון היהודי, תגובות הרב לאירועי הזמן, הגיגים ורעיונות.