ברצוני לתרום:
לישיבת הרעיון היהודי - להפצת ולימוד תורת הרב כהנא ₪  
לארגון חסדי מאיר - ארגון החסד ע"ש הרב מאיר כהנא ₪  
 
שם:
כתובת:
טלפון: