האזנה הורדה אריאל זילבר - כהנא צדק
האזנה הורדה שיעור באנגלית
האזנה הורדה עצרת עם ברמלה
האזנה הורדה אזכרה לאחיות של טירן פולק 5 שנים - עול מלכות שמים - אמת -חנוכה
האזנה הורדה אזכרה 3 שנים לאחיות של טירן פולק - מאי חנוכה?
האזנה הורדה מה ההבדל בין חמור גוי לבין יהודי חמור?
האזנה הורדה יראת ה' - פרשת שופטים
האזנה הורדה אמת - פרשת וישלח
האזנה הורדה שיעור אמונה ובטחון בה'
האזנה הורדה ערבים זה לא פוליטיקה - הלכות ערבים
האזנה הורדה יום העצמאות תשמ"ט האמונה מפתח לגאולה
האזנה הורדה זמן הגאולה
האזנה הורדה ערבים - אומה שפלה
האזנה הורדה לקחים ממגילת אסתר וחג הפורים
האזנה הורדה אז ישיר משה - שמחה במפלת הרשעים
האזנה הורדה קבלת יסורים מאהבה - פרשת חוקת
האזנה הורדה הרב כהנא - חומר למחשבה
האזנה הורדה מסירות נפש וקידוש ה' - צורך הדור

ערבים - אומה שפלה

ערבים - אומה שפלה

שיעור בישיבה

מופיע בספר צופה ומנהיג